• Brak produktów w koszyku.

120

PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie) jest szeroko stosowanym podejściem terapeutycznym. Został opracowany przez dr Hermana Kabat i Maggie Knott pod koniec lat 40 i na początku lat 50 jako metoda rehabilitacji zaburzeń neurologicznych. Z definicji PNF to metoda bazująca na nauczaniu motorycznym stosowana do treningu rozwoju motorycznego w celu poprawy i ułatwienia optymalnego funkcjonowania pacjenta."Podstawą filozofii PNF jest idea, że ​​wszyscy ludzie, w tym osoby z niepełnosprawnością, mają niewykorzystany potencjał" (Kabat, 1951).

797.00 z VAT
PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie) jest szeroko stosowanym podejściem terapeutycznym. Został opracowany przez dr Hermana Kabat i Maggie Knott pod koniec lat 40 i na początku lat 50 jako metoda rehabilitacji zaburzeń neurologicznych. Z definicji PNF to metoda bazująca na nauczaniu motorycznym stosowana do treningu rozwoju motorycznego w celu poprawy i ułatwienia optymalnego funkcjonowania pacjenta. "Podstawą filozofii PNF jest idea, że ​​wszyscy ludzie, w tym osoby z niepełnosprawnością, mają niewykorzystany potencjał" (Kabat, 1951). Czego się nauczysz?
 • Jak analizować chód, dostrzegać punkty krytyczne w każdej fazie chodu i rozwiązywać najczęstsze nieprawidłowości chodu za pomocą metody PNF.
 • Prowadzić terapię pacjenta w pozycji siedzącej i torować przejście z pozycji siedzącej do pozycji stojącej.
 • Poznasz nowe pomysły do pracy z pacjentem na stole terapeutycznym, macie i poręczach równoległych.
Bez względu na to, czy masz zamiar przystąpić do egzaminu na poziomie PNF Level 3, czy właśnie ukończyłeś poziom 1 i 2 PNF, ten kurs jest doskonałą powtórką. Czy są jakieś wymagania dotyczące przystąpienia do kursu lub warunki wstępne? Poprzednie doświadczenie w pracy z PNF jest wskazane ale nie obowiązkowe. Dla kogo ten kurs jest przeznaczony? Fizjoterapeuci Terapeuci zajęciowi Asystenci Fizjoterapii Technicy fizjoterapii

Course Currilcum

  • Wprowadzenie Do Chodu FREE 00:01:38
  • Przejęcie Ciężaru Ciała 00:07:30
  • Podpór Jednonóż 00:04:04
  • Przeniesienie Kończyny 00:03:39
  • Z Siadu Do Stania – Na Co Zwrócić Uwagę 00:02:39
  • Wstawanie W Poręczach Równoległych 00:02:47
  • Blokowanie Skrzyżne – Torowanie Mid Stance 00:01:28
  • Stanie Jednonóż – Torowanie Terminal Stance 00:02:41
  • Aktywności Poza Poręczami Równoległymi 00:03:35
  • Metoda PNF a Wzorce PNF to Nie To Samo FREE 00:02:04
  • Łopatka – Elewacja Przednia 00:03:16
  • Łopatka – Depresja Tylna 00:06:39
  • Łopatka – Depresja Przednia 00:03:44
  • Łopatka – Elewacja Tylna 00:00:00
  • Wzorce Łopatki a Rytm Łopatkowo-Ramienny 00:12:00
  • Miednica – Elewacja Przednia FREE 00:03:19
  • Miednica – Depresja Tylna 00:02:35
  • Miednica – Depresja Przednia 00:01:45
  • Miednica – Elewacja Tylna 00:02:21
  • Kończyna Górna – Zgięcie /Odwiedzenie /Rotacja Zewnętrzna FREE 00:03:10
  • Kończyna Górna – Zgięcie /Odwiedzenie /Rotacja Zewnętrzna /Ze Zgięciem Łokcia 00:02:09
  • Kończyna Górna – Zgięcie /Odwiedzenie /Rotacja Zewnętrzna / Z Wyprostem Łokcia 00:02:48
  • Kończyna Górna – Wyprost /Odwiedzenie/Rotacja Wewnętrzna 00:03:14
  • Kończyna Górna – Wyprost/Odwiedzenie/Rotacja Wewnętrzna /Z Wyprostem Łokcia 00:02:00
  • Kończyna Górna – Wyprost /Odwidzenie /Rotacja Wewnętrzna /Ze Zgięciem Łokcia 00:01:37
  • Kończyna Górna – Zgięcie /Przywiedzenie /Rotacja Zewnętrzna 00:01:56
  • Kończyna Górna – Zgięcie /Przywiedzenie /Rotacja Zewnętrzna /Ze Zgięciem Łokcia 00:01:29
  • Kończyna Górna – Zgięcie /Przywiedzenie /Rotacja Zewnętrzna /Z Wyprostem Łokcia 00:01:21
  • Kończyna Górna – Wyprost /Przywiedzenie /Rotacja Wewnętrzna 00:02:10
  • Kończyna Górna – Wyprost /Przywiedzenie /Rotacja Wewnętrzna /Z Wyprostem Łokcia 00:01:47
  • Kończyna Górna – Wyprost /Przywiedzenie /Rotacja Wewnętrzna /Ze Zgięciem Łokcia 00:01:35
  • Kończyna Dolna – Wyprost /Odwiedzenie /Rotacja Wewnętrzna /Z Wyprostem Kolana FREE 00:01:31
  • Kończyna Dolna – Wyprost /Odwiedzenie /Rotacja Wewnętrzna /Ze Zgięciem Kolana 00:01:20
  • Kończyna Dolna – Wyprost /Odwiedzenie /Rotacja Wewnętrzna 00:01:11
  • Kończyna Dolna – Wykorzystanie Irradiacji w Leżeniu Bokiem 00:03:17
  • Kończyna Dolna – Mobilizacja Układu Nerwowego i Grupy Kulszowo-Goleniowej 00:02:27
  • Kończyna Dolna – Przygotowanie Chodu Do Tyłu 00:01:19
  • Kończyna Dolna – Przegląd Wzorców Ze Zgięciem Odwiedzeniem 00:02:15
  • Kończyna Dolna – Przegląd Wzorców Ze Zgięciem Przywiedzeniem 00:02:14
  • Kończyna Dolna – Przegląd Wzorców Z Wyprostem Przywiedzeniem 00:02:41
  • Kończyna Dolna – Przykład Irradiacji Z Wykorzystaniem Wzorca Zgięcie /Odwiedzenie /Rotacja Wewnętrzna /Ze Zgięciem Kolana 00:01:15
  • Kończyna Dolna – Zgięcie /Przywiedzenie /Rotacja Zewnętrzna /Z Wyprostem Kolana 00:01:14
  • Przygotowanie Tułowia Do Chodu Z Wykorzystaniem Kombinacji Wzorców Łopatki i Miednicy Cz. 1 00:02:28
  • Przygotowanie Tułowia Do Chodu z Wykorzystaniem Kombinacji Wzorców Łopatki i Miednicy Cz. 2 00:02:13
  • Przygotowanie Tułowia Do Obrotów – Masywne Zgięcie 00:01:33
  • Masywne Zgięcie dla Pacjenta Wymagającego Większych Wyzwań 00:01:32
  • Chopping w Leżeniu Tyłem 00:01:45
  • Chopping w Pozycji Siedzącej 00:00:52
  • Lifting w Leżeniu Tyłem 00:01:22
  • Lifting w Pozycji Siedzącej 00:00:59
  • Terapia W Siadzie – Łączenie Aktywności i Technik 00:01:59
  • Przygotowanie Stopy 00:02:51
  • Praca Nad Kończyną Górną w Progresji Z Leżenia Przodem 00:03:52
  • Przygotowanie Mobilności Taśmy Spiralnej Z Wykorzystaniem Rotacji Dolnego Tułowia 00:01:57
  • Aktywność Taśmy Powierzchownej Tylnej w Progresji z Leżenia Tyłem – Łączenie Technik 00:02:55
Premium Club Logo
© Terapia Funkcjonalna Sp. z o.o.
top
© Terapia Funkcjonalna  Sp. z o.o.